Forlader SF regeringen? Et perifært spørgsmål i en større sammenhæng!

Side 1 af 3 1, 2, 3  Next

Go down

Forlader SF regeringen? Et perifært spørgsmål i en større sammenhæng!

Indlæg by Thomas on Ons jan 29, 2014 11:02 am

JyllandsPosten har en fremstilling, som jeg ikke mener er dækkende. Det er så ikke Jyllandspostens skyld; men fordi der er nogle dagsordener, som dels er skjulte, dels slet ikke bevidste.

Min fremstilling:

Hvad drejer DONG sagen sig om?

At bevare DONG på nationalt danske hænder!
Det er nemlig hensigten med denne konstruktion, hvor Goldman Sachs (i mangel af bedre muligheder) anvendes som parkeringsplads for 19% af aktierne. Hensigten er, at ATP/PFA - når disse har sikkerhed for rentabiliteten har en rimelig chance for at være til stede - overtager disse 19% af aktierne. En investeringsbank er som sådan ikke interesseret i et langsigtet ejerskab - slet ikke. De er mellemmænd og får deres honorar for det.

ATP/PFA er interesseret i en sikker investering, der kan give et afkast på noget, der minder om 1½-2% om året efter inflation. Det kan sagtens blive mere; men det kræver en integration med de norske (evt. svenske) vandkraftværker og en sikker kundebase i Nordtyskland.
Det hænger således på nogle politiske aftaler, der ikke er indgået endnu. Regeringen kan naturligvis ikke love noget på den tyske og den norske regerings vegne - selvfølgelig kan den ikke det!
Det er dog nødvendigt - for at det potentiale reelt er til stede - at det danske stærkstrømsnet er på plads og i orden, her taler vi 400 kV jævnstrøm i modsætning til det nuværende 110 kV. Men ATP/PFA er interesserede, fordi deres klassiske investeringsobjekt, nemlig de danske realkreditobligationer må forudses ødelagt for altid i realistisk omfang.

Norge vil så blive betalt efter den maksimale effekt de stiller til rådighed fra deres vandkraftværker, hvor kWh i princippet er gratis. Den model, jeg kender til (og som jeg véd at tyskerne også kender - det er derfra jeg har den) er at man betaler for et vejet gennemsnit af årets tre højeste belastninger (som jeg husker det: 1/2 af størst + 1/3 af næststørst + 1/6 af bronzemedaljen). Den formel vil så også blive brugt i videresalget til f.eks. Schleswag i Nordtyskland, der overhovedet ikke skal bryde deres små hoveder med, hvor den strøm nu kommer fra!
Tilsvarende kan man sælge strøm til Norge efter den formel.
For Norges vedkommende vil det betyde, at de dels skal investere i et højspændingskabel under Skagerak (som med transformerstation bestemt ikke er gratis), dels i større turbiner i deres vandkraftværker, hvilket er (stort set) gratis - at de så kan tømme vandmagasinerne på en måned er temmelig ligegyldigt, fordi de vil ikke køre med den kontinuerte last. Vi ser det med de svenske vandkraftværker, der har vandmagasiner på 3 ugers forbrug. De skal nemlig kun hakke ind efter behov.

Tilsvarende kan man lave for Sverrig - og det vil svenskerne være interesseret i, fordi deres atomkraftværker skal udfases. Et a-kraftværk er langt fra billigt i drift - langt fra - og kræver et brutalt distributionsnetværk, fordi generationen af strøm er så centraliseret: Det netværk er på plads! Dvs. de kan tage den strøm, som kan leveres fra Danmark - hvor den kommer fra er dem ligegyldig: Elektroner har ikke CPR-nr!
Det vil imidlertid kræve, at der etableres en forbindelse over Fyn med højvolt-kabel. Dette kabel vil aldrig levere strøm direkte til Fyn, fordi den skal nedtransformeres i en station enten i Sønderjylland (formentlig) eller ved København, hvor strømmen fra Sverrig kommer i land. Det net er også på plads til den videre distribution.

Amagerværket passer ind, fordi hovedberettigelsen formentlig er restvarmen til København og som standby. Det er nok i den sammenhæng at al snakken om "bedre isolering" skal ses. Amagerværket kommer nemlig ikke til at køre ret meget og leverer dermed ikke den store restvarme. Det - Amagerværket - skal formentlig køre på gasturbiner, så man kan udnytte den labile forsyning fra Rusland med naturgas.
Fynsværket vil have en tilsvarende rolle - om nogen - men er formentlig allerede forbundet med det jyske net.
Nordjyllandsværkets fremtid er ret så usikker, fordi behovet ikke vil være det store. Jeg ved ikke om naturgasnettet er ført til Nordjylland; men under alle omstændigheder, så er hovedværdien distributionsnettet derfra. Derfor vil Region Nordjylland ikke betale en krone for det værk - det er nemlig værdiløst.

Perspektiverne rækker imidlertid videre end som så, fordi det er et nationalt netværk i form af et h.
Sagen er imidlertid, at den plan ikke giver mening, hvis ikke hele netværket er på danske hænder og under dansk kontrol. At forklare det til en SF-skolelærer, der ikke kan lære en tiårig at 2+2 = 4, det er håbløst! Lige så vanskeligt som at anvende tostavelsesord til en fra Dansk Folkeparti. Statsministeren har rigeligt med problemer med Pytagoras, som ellers har været kendt i nogen tid.

Disse perspektiver er renoveringen af jernbanen i Nordtyskland, som skal tage transittrafikken væk fra de danske landeveje. Her kan man lige så godt hænge snorene til højspænding op samtidig. Tyskland har nemlig langs Østersøkysten til tilsvarende problem med deres vindmøller, nedlukning af skidefarlige atomkraftværker og en problematisk videreledning af strøm til Polen (og det kommer godt nok til at tage sin tid, inden det siver ind i bolden hos polakkerne). Der skal så være en transformerstation - formentlig i forbindelse med et kraftværk, der benytter gas fra Nord Stream, hvis de ellers tænker sig om. Videreførslen til Berlin, det bliver tyskernes problem.
Hvordan kan jeg nu være sikker på det? Det kan jeg heller ikke! Men jeg så et pressebillede, hvor Merkel stod med ryggen til ved en kontroltavle. Den kone er alt andet end dum.

Den ledning langs banen til Hamborg giver nemlig den mening at så får nettet en form som et b.
Dvs. øst-vest forbindelsen er sikret ved enten via Fyn eller via Puttgarten-Hamborg.

Netto-resultatet vil være, at strømforsyningen i Norge, Sverrig, Danmark og Nordtyskland er bundet sammen på en forsyningssikker måde, der udnytter
 • vandkraftens store spidsbelastningspotentiale (men dårlige og vejrafhængige samlede kWh generation)
 • vindkraftens billige kWh (men elendige spidsbelastning karakteristika og rædselsfulde forudsigelighed)
 • den russiske naturgas rimelige pris og spidsbelastning (men rædselsfulde forsyningssikkerhed, som er værre end tilfældig, da russerne med omhu vil lukke på det værst tænkelige tidspunkt)
 • atomkraftværkernes stærkt begrænsede fremtid (men hovedopgave i at brænde plutonium af, så vi ikke skal bruge kræfter på at begrave det dybt nok - der forsvandt den eksistensberettigelse for Sverrig - depot for både toksisk og radioaktivt affald!)
 • de bestående lokale værker, som med en automatisering af kendt teknologi - evt. dieseler - kan danne reserve, bare vi kan få personalet rationaliseret væk (brændselsøkonomien er elendig)
 • Fleksibel udbygning, hvor udbygning i politisk kontrolleret tempo giver rationaliseringer og synergieffekter

Det betyder:
 • billigere energi
 • rationel og sikker investering til pensionskasserne
 • sikker og lidet sårbar energiforsyning
 • stor politisk uafhængighed af ubehagelige personager


Kernepunktet er en national dansk kontrol over hele Nordeuropas elforsyning - en kontrol, som ikke vil give de andre lande nogle ulemper, fordi i påkomne tilfælde (hvis - Herren forhindre det - Dansk Folkeparti nogen sinde skulle få noget at skulle have sagt) vil de andre kunne leve uden; sagen er bare den, at den danske løsning vil være billigere, sikrere - simpelt hen af bedre kvalitet.
At det så også betyder, at svenske Vattenfall og dermed Sverrig bliver ruineret, det er jo det, der er hovedformålet.

Hvor passer de offentlig ansattes pensionskasser ind i dette?

Slet ikke! De kan evt. få lov til at købe nogle (næsten) ikke-forrentede obligationer, der indfries, når de skal betale skatten til staten.
Bondo & Co. har endnu ikke forstået det - hvilket så sandelig heller ikke var forventet - men de pensionskasser skal ikke have noget at skulle have sagt.
Hele fagbevægelsens kontrol med kapitalmarkedet skal fjernes. Sagen er jo, at set fra sparernes side, så er vel 80% af formuen udskudt skat (når vi medregner bortfald af offentlige ydelser og nedsat folkepension med). En formue, som skidesprællerne har bevist, at de ikke kan administrere. Reelt er det jo skattemidler, de administrerer - elendigt - og som de vil misbruge til at rane til sig.
Det vil destruere den kommunistiske indflydelse på fagbevægelsen: De har ganske enkelt ikke pengene til at udøve magt.

Man skal så ikke overvurdere omfanget, for disse anlæg ligger vel i størrelsesordnen 100-200 mia. DKK. - afhængig af omfanget af udbygningen. Det sammenlignet med et udestående på realkreditten på 2400 mia. DKK. Men lidt har også ret.

Pointen er, at der kommer danske - velbetalte - arbejdspladser ud af det:
 • Hele udbygningen (renoveringen) i Nordtyskland vil give entreprenørbranchen muligheder for at byde konkurrencedygtigt ind, dermed vil bygge- og anlægsarbejdere kunne få arbejde i de fleste tilfælde uden for megen pendling. De kan jo bare flytte til Udkantsdanmark, hvor der er billige og gode boliger.
 • Det giver ordentlige investorer som PFA/ATP sikre papirer at investere i, der passer til deres forpligtigelser. Uden i urimeligt omfang at belaste den diversifikation af portefølgen, som er - indenfor rimelighedens grænse - en forudsætning for et stabilt afkast. De investeringer vil samtidig have den fornødne likviditet, hvis man regner med at elforsyningen og tyskerne løbende forrenter og afdrager.
 • Det vil befri tyskerne for et ukristeligt roderi mellem Bund og Land, hvis man fra dansk side finansierer, evt. forestår (mod betaling) driften af højspændingsnettet. Tyskerne vil efter behov kunne indfri obligationerne og overtage den kontrol med finansieringen og driften, de finder hensigtsmæssig - mit gæt er, at det gider de ikke.
 • Der er som sådan også langsigtede drifts- og vedligeholdesesopgaver for dansk arbejdskraft. Naturligvis vil tyske virksomheder kunne byde ind på konkrete opgaver, hvis de er konkurrencedygtige. Men kontrollen vil forblive dansk i det omfang, den er effektiv og billig. Man skal heller ikke se bort fra, at virksomheder som Siemens (og de står til sådan nogen på skrinet, hvis jeg tolker Merkels ansigtsudtryk korrekt) - er der noget, der er nationalistisk tysk, så er det Siemens) vil lægge produktion i Danmark. Kan de gøre det billigere fra Tyskland med tysk arbejdskraft - så værsgo' - jeg har bare min tvivl, når jeg kikker på Berlins lufthavn.


Melder SF sig ud af regeringen?

Det er temmelig ligegyldigt. Som det ser ud, så har de ikke kunnet levere noget særlig positivt til samfundet. De har mest været til besvær, fordi deres stemmer berettigede til nogle ministerposter, som de konsekvent har mishandlet.
Jeg kan ikke se, at det vil gøre hverken til eller fra for regeringen. Jeg har svært ved at se Venstre gå med på et mistillidsvotum. Hvorfor skulle Venstre det? Udskrive valg? Hvorfor det?
Et valg vil ikke ændre noget - udover, at SF og Konservative muligvis vil falde for spærregrænsen. Som jeg så tit har pointeret, så har S og V tilsammen (evt. med de radikale) flertal. Der er jo egentlig ikke interessemodsætninger mellem Socialdemokratiet og Venstre - undtagen i visse journalisters vrangforestillinger. Set fra Venstres side så ondulerer Socialdemokratiet kommunisterne ganske udmærket ud til Enhedslisten, hvor man kan lade politiet plukke dem for gamle og nye forbrydelser i det omfang de er ud til bens.

Dansk Folkeparti?
Jamen, de har jo vist, at de ikke kan være ansvarsbærende. Pia Kjærsgaard har jo vist, at man ikke kan stole på hende. Man jo ikke engang passe på hende uden hun totalt uansvarligt og barnagtigt demonstrativt saboterer politiets arbejde.
Tulletåben har jo vist, at han ikke kan bestride en ansvarsfuld post som medlem af Nationalbankens bestyrelse - ikke uden at sabotere på samme barnagtige måde. Den med folkeafstemningen om Patentdomstolen er jo, med statsministerens ord: "Fuldstændig overflødig". Hvad værre er komplet uden relevans for de alvorlige emner.
Det er som et uartigt barn, der får frataget tændstikkerne - og som så smadrer porcelæn i køkkenet.

For indeværende kan jeg ikke se, at der skulle være nogen basis for at regeringen (evt. uden SF) ikke skulle kunne fortsætte efter et valg - om Venstre er påkrævet som støtte eller blot vil undlade at stemme, det vil afhænge lidt af Folketingets sammensætning efter et valg og den mildest talt utilregnelige Enhedsliste. Nu får vi se, hvordan den aktuelle kampagne omkring terror og narkohandel gør lyst i de kredse.

Som det ser ud, så tegner det til, at Danmarks position vil blive styrket.


I hvilket omfang er svært at sige, for det afhænger af hvordan Norge ser deres interesser (og det er altid rent gætværk). Imidlertid tyder det seneste kursfald på NOK på, at man er i større problemer på shipping finansiering end man tør indrømme. Om Den Norske Bank overlever de øretæver - muligvis, men det vil i så fald ske i mangel af bedre: Hverken Nordea eller Danske Bank har været overbevisende på området - bla. den pinagtige forestilling med Torm er jo noget, der mest minder om en lavkomisk farce.

Dernæst er Sverrig meget uafklaret.

SAS-sagen tyder på, at København og Kastrup vil stå som Nordeuropas centrum for flytrafik. Dansk indenrigsflyvning er der ikke behov for. Norge har kun indenrigsflyvning, som Norwegeans tydelige vanskeligheder med overhovedet at få Dreamlineren til at virke. Sverrig har en indenrigsflyvning uden fremtid. Den er ganske enkelt for dyr. Skånes behov opfyldes fra København. Resten kan ordnes med en daglig afgang til Stockholm eller Jokkmokk. Man behøver ikke engang lande - de kan skubbes ud af bagklappen: Med eller uden faldskærm - det er mig inderligt ligegyldigt. Om de svenske baner kommer til at virke? Jeg tvivler på behovet. Det, der vil være afgørende er om Göteborg skal være terminal for Mærsks MMM-klasse - også stables på tog til civiliserede egne. Uafklaret, for Århus er tilsyneladende ikke helt håbløs - der er et kendt problem med dybgangen; men mængderne er der ikke meget, der tyder på vil være en hindring: Tomme æsker tæller ikke i dybgang.

Vattenfall´s de facto afvikling i international sammenhæng tyder på en - om ikke afvikling - så indskrænkning til nationalt niveau. Hermed fratages den svenske industri deres traditionelle (siden åbningen af Stora Kopparberget) force: Nemlig den billige energi. Svensk vandkraft vil nemlig have en bedre udnyttelse som regulator og reserveeffekt for Nordeuropa. Der er så ikke vandmagasiner til en kontinuert strømforsyning af volumen. Det er simpelt hen et spørgsmål om penge.
Jeg har svært ved at se, at Sverrigs industri kan klare sig omkostningsmæssigt i konkurrence med tysk og polsk. Den svenske arbejdskraft er helt enkelt for dyr - eller for lidt produktiv. Eksemplet med Vattenfall tyder ikke på, at man har holdt reinvesteringerne oppe så produktiviteten kan følge med.

Spørgsmålet er helt enkelt: Vil Du have en dyr Volvo eller en billig Mercedes? Der er ikke brug for Sverrig.

Tyskland er ligeledes uafklaret.

Der skal gøres et eller andet ved Nordtyskland. Specielt, hvad angår infrastruktur, som ikke har været forsømt i 30 år: Vi taler 70!
Den væsentligste forhindring lader til at være af finansiel karakter i stridighederne mellem Land og Bund - de kan løses.
Jeg er ikke specielt nervøs ved Hamborg.
Lad så være at besejlingsforholdene i Alster er langt fra optimale. Hvis Hamborg skal være den store havn er det ikke så meget skibsstørrelsen; men nærmere pladsen til omslag og trafikforbindelserne videre, der er problematisk. At Hamborg skulle blive omslagsplads for Østersøens handel? Jeg tillader mig at tvivle. Her vil noget som Danzig være langt mere nærliggende i bogstaveligste forstand.

Ikke at Hamborg ikke stadig vil være betydende; men med et noget snævrere sortiment.

Er dette ikke bare hjernespind?

Både ja og nej.

Et ja, forudsætter et klart defineret endemål, som et Stordansk rige. Det er lidt for mange æg at lægge i én kurv. Sådan virker verden nu engang ikke.
En vision er altid jo mere uklar, jo længere ud i fremtiden den strækker sig. Starship Enterprise (som fik navn efter det hangarskib, der nu er taget ud af drift og som altid var en suboptimal "Mark 1" af de senere hangarskibe) er aldrig blevet til en realitet; men delelementer i betragtningen indgår allerede i dag som en del af hverdagen - bla. på kommunikationsområdet. Den multinationale besætning er også en realitet, den omfatter så ikke helt de samme etniske grupper; men vi har i Europa bøvl nok med at få europæerne til at arbejde sammen. Men ingen havde for 50 år siden forestillet sig en neger som amerikansk præsident.
Så retningen var i grove træk givet; men positionen 50 år senere var langt fra præcis.

Nej, fordi retningen er nogenlunde givet. Spørgsmålet burde i stedet være med hvilken hastighed og i hvilket omfang udviklingen kommer til at ske. Se det er jo heller ikke klart - og hvad mere er ikke særlig relevant!

Opgaven består i, når kompasretning er rimelig sikker, at undgå at forældede tvangstanker, som kommunisme og røvballegardiner, at gå i vejen for sig selv. Se det er lige dér Kina er gået så rasende galt i byen! En storslået imperialistisk tanke er endt med at blive en møllesten om halsen - en belastning som vil - så vidt vi kunne se for 5 år siden - ganske rigtigt trække dem under vandet i en tekop. Der ligger ingen særlig merit i at få ret i at Kina ryger i kloakken, det har der ret beset ikke været tvivl om - spørgsmålet har været (og er stadig), hvor hurtigt det sker og om det er med hovedet eller fødderne først.

Udbygningen af Danmarks position vil ske som resultatet af en lang række "visionære" beslutninger. Eller rettere: Enkeltskridt af forskellig størrelse, der hver for sig giver en gensidig profit - og velstandsstigning. Beslutninger, som altid vil blive taget i absolut sidste øjeblik. Dette sidste øjeblik indtræder, når det bliver klart for selv den lavest begavede i Dansk Folkeparti, at alternativet er ren idioti.
Se det er det overordnet planlægning i sin enkelthed drejer sig om.
Ikke om strålende visioner om storhed og magt; men om at have mulighederne klar, som dels supplerer det bestående, dels giver løsning på påtrængende problemer. Er den planlægning - inklusiv finansiering - på hylden, når der er brug for det, så kommer storheden og magten (og ikke mindst pengene) såmænd af sig selv.
Det er det modsatte af den kinesiske metode, hvor man bygger en by med international havn, jernbane og motorveje - og først bagefter giver sig til at spekulere over om den by nu overhovedet kan befolkes uden en katastrofe.
Derfor er kommunisternes "planlægning" det modsatte af planlægning - det er en komplet misforståelse.avatar
Thomas

Antal indlæg : 26064
Join date : 27/10/08

Vis brugerens profil

Tilbage til toppen Go down

Holger K ved ikke om han er udendørsminister - endnu....

Indlæg by Thomas on Ons jan 29, 2014 11:22 am

Nu havde man ellers fået sendt ham dejligt langt væk.

Det var da derfor han skulle have den post - så han ikke gik i vejen.

Det gjorde han så alligevel! Talent fornægter sig ikke!
avatar
Thomas

Antal indlæg : 26064
Join date : 27/10/08

Vis brugerens profil

Tilbage til toppen Go down

Dong skal nedsætte prisen for transport af naturgas.

Indlæg by Thomas on Ons jan 29, 2014 2:18 pm

Det siger da sig selv!

Nordsøgassens funktion er, at trykke prisen på den russiske naturgas. Alternativet er, at der ikke bliver aftaget så megen gas fra Nordsøen; men man køber billigere ind i Rusland.
avatar
Thomas

Antal indlæg : 26064
Join date : 27/10/08

Vis brugerens profil

Tilbage til toppen Go down

De barnagtige trusler kan hvalrosskæggene godt lade være med.

Indlæg by Thomas on Ons jan 29, 2014 3:49 pm

Lokale SF'ere i oprør

Partiforeninger vil nedlægge sig selv, hvis ikke:

a) SF træder ud af regeringen, hvilket næppe sker.
b) DONG-handlen ændres, hvilket heller ikke sker.

Læg mærke til, at SF i København holder sin kæft, hvad landsbytosserne mener er da underordnet.

»Altså, hvis folketingsgruppen ikke følger en indstilling fra landsledelsen? Mellem landsmøderne er landsledelsen SFs højeste myndighed, og spørgsmålet bør derfor være meningsløst - for den situation kan ikke opstå«.

Det er lige der skiderikken tager helt fejl!
Jævnfør Grundloven så er et medlem af Folketinget alene bundet af sin overbevisning! Nu er ved vi jo udmærket, at de gamle kommunister har en meget dårlig samvittighed - hvis de har en sådan i det hele taget. Dermed er folketingsgruppen helt frit stillet.
Spørgsmålet om genvalg må man vel efterhånden betragte som noget akademisk.
avatar
Thomas

Antal indlæg : 26064
Join date : 27/10/08

Vis brugerens profil

Tilbage til toppen Go down

Enhedslisten vil blokere

Indlæg by Thomas on Ons jan 29, 2014 4:22 pm

Det har jeg lidt svært ved at se kan lade sig gøre.
avatar
Thomas

Antal indlæg : 26064
Join date : 27/10/08

Vis brugerens profil

Tilbage til toppen Go down

Re: Forlader SF regeringen? Et perifært spørgsmål i en større sammenhæng!

Indlæg by Cirb on Tors jan 30, 2014 12:23 pm

R O F L

 cheers  cheers  cheers  cheers 

Mvh
Cirb

_________________
Sapere Aude
avatar
Cirb

Antal indlæg : 2353
Join date : 24/10/08
Geografisk sted : Aarhus

Vis brugerens profil

Tilbage til toppen Go down

Re: Forlader SF regeringen? Et perifært spørgsmål i en større sammenhæng!

Indlæg by Cirb on Tors jan 30, 2014 1:22 pm

12 sept 2011

Mvh
Cirb

_________________
Sapere Aude
avatar
Cirb

Antal indlæg : 2353
Join date : 24/10/08
Geografisk sted : Aarhus

Vis brugerens profil

Tilbage til toppen Go down

Re: Forlader SF regeringen? Et perifært spørgsmål i en større sammenhæng!

Indlæg by Thomas on Tors jan 30, 2014 1:49 pm

Cirb skrev:R O F L

 cheers  cheers  cheers  cheers 

Mvh
Cirb

Jeg er nu mere interesseret i, hvilket efterspil der kommer med Bondo, Sorgenfrey og Dennis Kristensen.

Bondo kan vist ikke holde til, at melde ud - uden at have opbakning fra pensionskassens bestyrelse.
Sorgenfrey er i en dobbeltrolle, der næppe er forenelig med bestyrelsesposten i ATP.
Dennis har allerede sine problemer med Finanstilsynet.
avatar
Thomas

Antal indlæg : 26064
Join date : 27/10/08

Vis brugerens profil

Tilbage til toppen Go down

Re: Forlader SF regeringen? Et perifært spørgsmål i en større sammenhæng!

Indlæg by Benjamin on Tors jan 30, 2014 5:34 pm

Thomas, er følgende utænkeligt:

Konspiration: Goldman Sachs får Dong aktiviteter billigt, modgiften er at købe flex obligationer?

Benjamin

Antal indlæg : 37
Join date : 18/08/11

Vis brugerens profil

Tilbage til toppen Go down

Re: Forlader SF regeringen? Et perifært spørgsmål i en større sammenhæng!

Indlæg by Thomas on Tors jan 30, 2014 6:23 pm

Benjamin skrev:Thomas, er følgende utænkeligt:

Konspiration: Goldman Sachs får Dong aktiviteter billigt, modgiften er at købe flex obligationer?

Utænkeligt er det ikke. Jeg tror bare ikke det har noget med virkeligheden at gøre.

Som jeg ser det, er sagen ganske enkel!


 1. Staten ønsker at overdrage sine aktier. Hvilket er naturligt nok, fordi som aktionær vil man komme i en interessekonflikt med sin rolle som stat i forbindelse med udbygningen af infrastrukturen - også overfor de andre aktionærer.
 2. Iflg. aktionæroverenskomst, som må være der - med mindre alle parter er tindrende vanvittige, så skal disse aktier tilbydes de andre aktionærer, som evt. har ret til at finde en køber.
 3. Der er nu uenighed om prisen, hvor staten regner prisen inkl. infrastrukturudbygning og ATP/PFA regner excl..
 4. Hermed har man brug for en parkering og må derfor inddrage en investeringsbank - det er det en investeringsbank ret faktisk normalt laver. F.eks. en aktieemission på børsen vil typisk gå via en form for bank, der mod garanti køber de nye aktier og derefter forsøger at sælge dem bedst muligt - helt normalt
 5. Problemet er hvilken mellemmand kan man bruge: Det skal være en, der ikke har interesser, der kan komme i konflikt med nogen af parterne.

  1. De danske og svenske banker kan ikke bruges, fordi man har uheldige erfaringer og evt. stadig udestående tvister.
  2. Tyske, hollandske mm. kan heller ikke bruges, fordi der vil være en konflikt med de interesser, der er forbundet med strøm og bane i det netværk som DONG formentlig skal være en del af.
  3. Britiske kan heller ikke bruges p.gr,a. DONGS roden rundt med naturgas, hvor disse britiske banker på én eller anden måde vil være involveret - om ikke andet så som konkurrent på olie.
  4. Derfor må der blive tale om en amerikansk investeringsbank.

  I den sammenhæng er Goldman Sach

  • dels ikke en af de fire store
  • dels er de fire stores omdømme endnu værre
  • dels er de sager, de har haft været realkreditobligationer og strukturerede investeringer - ikke virksomhedshandler.


 • Derfor laver man formentlig den konstruktion, at Goldman Sachs køber aktierne til ATP/PFA's pris, som staten garanterer at købe tilbage til efter 4 år, formentlig med den aktionæroverenskomst, at ved salg skal Goldman Sachs tilbyde Staten at købe tilbage til den pris, der nu er aftalt. Pengene låner man hos ATP/PFA som får aktierne i pant.
 • Bestyrelsen syltes ind i bestemmelser, så den ikke kan lave noget,som f.eks. at indgå aftaler med russerne.

 • Der er sådan set ikke noget mystisk og alle parter har udvist "due dilligence".

  Realkreditten er et helt andet og mørkt kapitel. Jeg henviser her til mit indlæg:
  Rent kaos.
  Det har netop ikke noget med regeringen at gøre, fordi vedr. realkreditten, så taler vi Nationalbankens gebet og valutaen, som netop ikke er regeringens område. Her er spørgsmålet, som bekymrer, om man kan fastholde fastkurspolitikken.
  avatar
  Thomas

  Antal indlæg : 26064
  Join date : 27/10/08

  Vis brugerens profil

  Tilbage til toppen Go down

  Astrid Krag bliver Socialdemokrat

  Indlæg by Thomas on Tors jan 30, 2014 6:44 pm

  Hvilket IKKE kan overraske.
  avatar
  Thomas

  Antal indlæg : 26064
  Join date : 27/10/08

  Vis brugerens profil

  Tilbage til toppen Go down

  Re: Forlader SF regeringen? Et perifært spørgsmål i en større sammenhæng!

  Indlæg by Plyds on Tors jan 30, 2014 6:47 pm

  Thomas - der er ledige værelser på Risskov for tiden. Måske en lille "ferie" var tiltrængt?
  avatar
  Plyds

  Antal indlæg : 1632
  Join date : 13/12/11
  Geografisk sted : Ude-over-kanten

  Vis brugerens profil

  Tilbage til toppen Go down

  Re: Forlader SF regeringen? Et perifært spørgsmål i en større sammenhæng!

  Indlæg by Thomas on Tors jan 30, 2014 7:04 pm

  Plyds skrev:Thomas - der er ledige værelser på Risskov for tiden. Måske en lille "ferie" var tiltrængt?

  Hvilket fængsel skal Du i?
  avatar
  Thomas

  Antal indlæg : 26064
  Join date : 27/10/08

  Vis brugerens profil

  Tilbage til toppen Go down

  Lidt mere relevant i denne sammenhæng.

  Indlæg by Thomas on Tors jan 30, 2014 8:05 pm

  Læg mærke til at kritikken kommer fra Slesvig-Holsten

  Det har formentlig den sammenhæng, at Slesvig-Holstens udbygning er integreret i den danske. Derfor er DONG aftalen væsentlig.

  Det har Slesvig-Holsten bare ikke fået at vide endnu.
  avatar
  Thomas

  Antal indlæg : 26064
  Join date : 27/10/08

  Vis brugerens profil

  Tilbage til toppen Go down

  Re: Forlader SF regeringen? Et perifært spørgsmål i en større sammenhæng!

  Indlæg by Cirb on Tors jan 30, 2014 8:58 pm

  Corydon giver sig Men desværre for sent.

  Mvh
  Cirb

  _________________
  Sapere Aude
  avatar
  Cirb

  Antal indlæg : 2353
  Join date : 24/10/08
  Geografisk sted : Aarhus

  Vis brugerens profil

  Tilbage til toppen Go down

  Re: Forlader SF regeringen? Et perifært spørgsmål i en større sammenhæng!

  Indlæg by Thomas on Tors jan 30, 2014 11:01 pm

  Cirb skrev:Corydon giver sig Men desværre for sent.

  Mvh
  Cirb
  Smile
  avatar
  Thomas

  Antal indlæg : 26064
  Join date : 27/10/08

  Vis brugerens profil

  Tilbage til toppen Go down

  Langt hen enig i Aamunds betragtninger.

  Indlæg by Thomas on Fre jan 31, 2014 1:51 pm

  DONG er en samling skrammel, som verden ser ud i dag.

  På samme måde som en bil uden veje er en samling gammelt jern af tvivlsom kvalitet.

  Hele pointen er imidlertid buketten af energiformer, der står til rådighed, så man med kortere eller længere varsel kan omstille energiforbrugets sammensætning. Vind, atomkraft, vandkraft, olie, kul, gas, sol eller halm i træskoene - når først det har været igennem kværnen af et distributionsnet til forbrugerne, så er strøm strøm.

  Det betyder den samlede elgenereringskapacitet vil være en del større end behovet noget givet tidspunkt - det er heller ikke så vigtigt. Det vigtigste er uafhængigheden og tilpasningsdygtigheden.
  Har man kun én energiform - f.eks. kul - så er man afhængig af ganske få leverandører. Det gør naturligvis ikke den leverede vare billigere.

  Kan man derimod skifte mellem energikilden så vil den billigste kunne indsættes i den løbende udbygning/renovering.
  F.eks. har Schweiz nogle vandkraftværker, der styres som i 1930'erne - helt fint, det koster ikke det store, fordi selve anlægget er afskrevet for længe siden. Tilsvarende med kulkraftværkerne, som nogen nu erklærer døde. Jo det kan da godt være at noget af "indmaden" skal skiftes og rationaliseres; men derfra til at have en religiøs holdning til en energikilde frem for en anden, der er et utilladeligt spring. Hvis et anlæg har en levetid på 30 år, så vil ca. 1/30 skulle udskiftes hvert år; men altid med et nyere anlæg med mindre driftsomkostninger ifht. det anlæg, det afløser.
  avatar
  Thomas

  Antal indlæg : 26064
  Join date : 27/10/08

  Vis brugerens profil

  Tilbage til toppen Go down

  Så gik Touborg - også

  Indlæg by Thomas on Fre jan 31, 2014 2:56 pm

  Total fallit.

  Ingen formand, ingen næstformænd er der i det hele taget nogen grund til at holde det landsmøde?
  avatar
  Thomas

  Antal indlæg : 26064
  Join date : 27/10/08

  Vis brugerens profil

  Tilbage til toppen Go down

  Re: Forlader SF regeringen? Et perifært spørgsmål i en større sammenhæng!

  Indlæg by Cirb on Fre jan 31, 2014 3:33 pm

  Thomas skrev:Total fallit.

  Ingen formand, ingen næstformænd er der i det hele taget nogen grund til at holde det landsmøde?

  Der er vel en samling levebrødspolitikere i vild panik, der skal finde ud af hvad de vil .....

  Øzlem og co er næppe velkomne i socialdemokratiet (der iøvrigt heller ikke har nogle attraktive sikre mandater til uddeling  Twisted Evil  Twisted Evil ), og EL´s rotations princip gør, at det heller ikke rigtigt er en løsning. 
  De er pinedød nødt til at finde ud af et eller andet  - tilgengæld er det helt, helt sikkert, at de ikke fremprovokerer et valg. Bliver så sjovt at følge dem de næste par år  What a Face 

  Mvh
  Cirb

  _________________
  Sapere Aude
  avatar
  Cirb

  Antal indlæg : 2353
  Join date : 24/10/08
  Geografisk sted : Aarhus

  Vis brugerens profil

  Tilbage til toppen Go down

  Re: Forlader SF regeringen? Et perifært spørgsmål i en større sammenhæng!

  Indlæg by Thomas on Fre jan 31, 2014 4:33 pm

  Cirb skrev:
  Thomas skrev:Total fallit.

  Ingen formand, ingen næstformænd er der i det hele taget nogen grund til at holde det landsmøde?

  Der er vel en samling levebrødspolitikere i vild panik, der skal finde ud af hvad de vil .....

  Øzlem og co er næppe velkomne i socialdemokratiet (der iøvrigt heller ikke har nogle attraktive sikre mandater til uddeling  Twisted Evil  Twisted Evil ), og EL´s rotations princip gør, at det heller ikke rigtigt er en løsning. 
  De er pinedød nødt til at finde ud af et eller andet  - tilgengæld er det helt, helt sikkert, at de ikke fremprovokerer et valg. Bliver så sjovt at følge dem de næste par år  What a Face 

  Mvh
  Cirb

  Mon ikke et par stykker af dem vil hjælpe PET i den tid, de har tilbage?
  avatar
  Thomas

  Antal indlæg : 26064
  Join date : 27/10/08

  Vis brugerens profil

  Tilbage til toppen Go down

  Ida Auken til R

  Indlæg by Thomas on Fre jan 31, 2014 8:48 pm

  Cirb skrev:
  Thomas skrev:Total fallit.

  Ingen formand, ingen næstformænd er der i det hele taget nogen grund til at holde det landsmøde?

  Der er vel en samling levebrødspolitikere i vild panik, der skal finde ud af hvad de vil .....

  Øzlem og co er næppe velkomne i socialdemokratiet (der iøvrigt heller ikke har nogle attraktive sikre mandater til uddeling  Twisted Evil  Twisted Evil ), og EL´s rotations princip gør, at det heller ikke rigtigt er en løsning. 
  De er pinedød nødt til at finde ud af et eller andet  - tilgengæld er det helt, helt sikkert, at de ikke fremprovokerer et valg. Bliver så sjovt at følge dem de næste par år  What a Face 

  Mvh
  Cirb

  Navnet Auken lyder ikke godt i det renoverede Socialdemokrati.

  Vestager glæder sig; men jubler ikke.

  Auken glider da ud ved næste valg - permanent.
  avatar
  Thomas

  Antal indlæg : 26064
  Join date : 27/10/08

  Vis brugerens profil

  Tilbage til toppen Go down

  Rød fløj i SF tager magten

  Indlæg by Thomas on Lør feb 01, 2014 3:52 am

  En gang Komernist altid Komernist!

  Overlevelsen truet! Det må vi da håbe.


  avatar
  Thomas

  Antal indlæg : 26064
  Join date : 27/10/08

  Vis brugerens profil

  Tilbage til toppen Go down

  Prøv at lægge mærke til, hvor perifært SF's eksistens er!

  Indlæg by Thomas on Lør feb 01, 2014 6:19 am

  Det er jo langt mere væsentligt, at DONG har solgt sine interesser i hollandsk gasimport fra. Dong har nu også solgt de canadiske vindmøller fra.

  Kræfterne skal koncentreres om noget helt andet. Jeg vil formode, at ATP/PFA på deres side ikke er så voldsomt interesserede i de julelege i udlandet. Begge koncentrerer sig om danske lønmodtageres og virksomheders interesser - og få investeret i konkurrencedygtige arbejdspladser. Det vil man da ikke have tyvagtige snyltere som DLF og FTF ind og rode med. Det vil Staten heller ikke.

  Bondo: "Staten er MIN!" Det skal blive løgn skal det!
  avatar
  Thomas

  Antal indlæg : 26064
  Join date : 27/10/08

  Vis brugerens profil

  Tilbage til toppen Go down

  Venstre styrer udmærket fra

  Indlæg by Thomas on Lør feb 01, 2014 6:27 am

  bagsædet - indtil videre.

  »Jeg skal ikke gøre mig til dommer, men noterer mig med beklagelse, at politikernes almindelige agtelse bedømmes lavere og lavere. Venstre er, hvor vi hele tiden har været: Så længe vi har den nuværende regering er det vores opgave, at få dem til at gøre mest muligt godt for Danmark, dansk konkurrenceevne og danske arbejdspladser - og afholde den fra »dumheder« med venstrefløjen. Og så glæder vi os til valget, hvor vi forhåbentligt på ny betros ansvaret for at lede Danmark,« skriver Lars Løkke Rasmussen på Facebook.

  Det er essensen i det hele.
  avatar
  Thomas

  Antal indlæg : 26064
  Join date : 27/10/08

  Vis brugerens profil

  Tilbage til toppen Go down

  Re: Forlader SF regeringen? Et perifært spørgsmål i en større sammenhæng!

  Indlæg by Gæst on Lør feb 01, 2014 12:11 pm

  Thomas skrev:En gang Komernist altid Komernist!

  Overlevelsen truet! Det må vi da håbe.


  Det lykkedes landsforræderne at gemme sig i SF i mange år, men nu er de igen til at få øje på, da det er de tiloversblevne.

  http://www.b.dk/det-berlingske-arkiv/det-skrev-i-om-sf-danske-kommunister-vil-danne-nyt-parti-7

  /BF

  Gæst
  Gæst


  Tilbage til toppen Go down

  Re: Forlader SF regeringen? Et perifært spørgsmål i en større sammenhæng!

  Indlæg by Sponsored content


  Sponsored content


  Tilbage til toppen Go down

  Side 1 af 3 1, 2, 3  Next

  Tilbage til toppen


   
  Permissions in this forum:
  Du kan ikke besvare indlæg i dette forum