Regeringensvækstplan

Go down

Regeringensvækstplan

Indlæg by Thomas on Tirs feb 26, 2013 10:38 pm

Jeg linker her direkte til Benny Engelbrechts hjemmeside:

Fremskyndet finansiering.

Hop frem til kapitel 3 og slip for bla bla

3.1.1 Lavere selskabsskat

Det er direkte for at undgå skattearbitrage - altså at virksomhederne lægger fortjenesten i det land med lavest beskatning.
Det er nok smart, når SEK står højt og eksporten har det fint så vil der være bid i at få den gevinst beskattet i Danmark - frem for i Sverrig. Jeg kan ikke se nogen grund til at vi skal betale skat i Sverrig!

Aktuelle nedsættelser af selskabsskattesatser i andre lande
• Sverige: Med virkning fra 2013 har Sverige nedsat selskabsskattesatsen fra 26,3 pct. til 22 pct.
• Storbritannien. Med virkning fra 2014 har Storbritannien besluttet at nedsætte selskabsskattesatsen
fra 26 pct. til 21 pct. Samtidig indfører Storbritannien en særlig lav beskatning af indtægter i
forbindelse med intellektuelle rettigheder (en såkaldt ”patentboks”)
• Norge: I Norge vil der blive nedsat en arbejdsgruppe, der skal undersøge muligheden for at justere
selskabsbeskatningen i lyset af den internationale tendens til at nedsætte selskabsskatten

Undtagelser:

Finanssektoren.

I forbindelse med nedsættelsen af selskabsskattesatsen hæves lønsumsafgiften for den finansielle
sektor. Stigningen modsvarer den lavere selskabsskattebetaling for sektoren under et. Samtidig øges aktieindkomstskatten med 1 procentenhed for udbytter og kursgevinster over progressionsgrænsen på 48.300 kr. (2013-niveau). Det sker for at sikre, at nedsættelse af selskabsskatten ikke giver utilsigtede skattefordele til at udbetale aktieudbytte i stedet for løn.

HA! Den skattelempelse kommer bankerne til at betale! Og aktionærerne får ikke noget!

3.1.2 Nordsøen


Regeringen anser på den baggrund de aftalte økonomiske rammevilkår i Nordsøaftalen for at
være balancerede og holdbare.
Den foreslåede nedsættelse af selskabsskatten betyder som udgangspunkt, at DUCselskaberne
i lighed med de andre olie- og naturgasproducenter vil få en gevinst, mens samfundets
andel af den fremtidige værdiskabelse vil blive reduceret.
Regeringen foreslår derfor, at nedsættelsen af selskabsskattesatsen fra 25 pct. til 22 pct. ikke
skal omfatte overskud ved indvinding af olie- og naturgas.

Man holder skam aftalen - men den bliver altså ikke bedre.

3.1.3 Lavere produktionsrelaterede afgifter til energi mv.

• Afgiftslempelser på procesenergi, der blev aftalt i energiaftalen fra maj 2012, fremrykkes,
så virksomhederne allerede i 2014 opnår den fulde lempelse.
• Virksomhedernes betaling af energispareafgiften (CO2-afgift) på elektricitet afskaffes, så
produktionsomkostningerne nedbringes.
• Virksomhedernes betaling af eldistributionsbidraget bortfalder, så produktionsomkostninger
og administrative omkostninger ved betaling af eldistributionsbidraget nedbringes.
• Lavere omkostninger på affaldsområdet, der blandt andet sikrer kapaciteten til behandling
af farligt affald.
Det er lidt dumt at lægge skat på den strøm, man betaler tilskud for at få produceret. Det andet snot er der intet volumen i og det er administrativt besværligt.

3.1.4 Afskaffelse af vægtbaseret emballageafgift


Kun en lille andel af emballageforbruget er dækket af den vægtbaserede emballageafgift. Den øvrige del af emballageafgiften, som omfatter den volumenbaserede afgift på emballager til en lang række drikkevarer, afgift på bæreposer, engangsservice og PVC-folier, bibeholdes uændret. Samtidig er forureningskilder i forbindelse med produktion og forbrug af emballager i meget stort omfang reguleret ved andre afgifter på fx energi, CO2, svovl, NOx, spildevand og affald.
Bøvlet med den afgift står ikke mål med provenuet.[/quote]

3.1.5 Skattekredit for forsknings- og udviklingsaktiviteter


Regeringen vil fremme virksomhedernes forsknings- og udviklingsaktiviteter og foreslår derfor,
at grænsen for udbetaling af skatteværdien af underskud hæves til 25 mio. kr.
Det er reelt en skattemæssig sidestilling af udviklingsomkostninger med andre former for investering, hvor man med åbne øjne tillader en hurtigere afskrivning skattemæssigt end en lineær afskrivning.
Det er mestendels for at undgå skattearbitrage, for der er kun tale om en kredit.

3.1.6 Øget momsfradrag for hotelovernatninger

Regeringen vil derfor forbedre danske hoteller og konferencecentres mulighed for at tiltrække
danske og udenlandske kunder. Regeringen foreslår konkret, at momsfradrag for virksomheders
hotelovernatninger i Danmark øges fra 50 til 75 pct.

De burde have hævet det til 100%. Det egentlige problem er nemlig ved længerevarende hotelophold - montører, sælgere osv. - så er der en tidsgrænse (kan ikke huske hvor længe) på om der er tale om tidsbegrænset udlejning under lejeloven, som IKKE er momset - og hotelophold som ER momset.
Administrativt besværligt ud over alle grænser. Det har ikke en fis med turisme at gøre.

IGEN snot uden omfang, men administrativt et helvede, for det kan næsten ikke gøres rigtigt.

3.1.7 Succession til erhvervsdrivende fonde

Regeringen ønsker at forbedre forholdene for erhvervsdrivende fonde, så overtagelse af virksomheder kan ske med skattemæssig succession. Det betyder, at der med virkning fra 2015 ikke skal betales aktieindkomstskat af avancen hos den hidtidige ejer, når denne donerer virksomheden til fonden.
Fuldstændig vanvittigt forhold - for fonden bliver fremover skattesubjektet. En regel, der vil give arbejdsløshed hos advokater og skatterevisorer. FINT

3.1.8 Lavere spildevandsomkostninger for store virksomheder

Virksomheder med stort vandforbrug betaler i dag en højere pris for afledning af spildevand
end de faktiske omkostninger ved spildevandshåndteringen. Små vandforbrugere betaler alt
andet lige mindre end de faktiske omkostninger.


Virksomheder med stort vandforbrug ligger helt typisk IKKE, hvor der er vandmangel - VEL?

Spildevandsafgiften er typisk for at betale/undgå investeringer i vandværker. Jeg var på Grønland ude for et træhoved af en direktør, der ville lave en vandsparekampagne - jo i Paamiut kunne der være et argument - det var der så heller ikke alligevel, fordi der skulle IKKE bygges nyt vandværk, der var et UDMÆRKET vandværk, der blot skulle have fliser på væggen i stedet for træbeklædning.
Der er IKKE vandmangel på Grønland - hvorfor spare på noget, der er rigeligt af?

Tilsvarende i Nuuk, hvor der skulle bygges en dæmning til at sikre vintervandsforsyningen - jeg foreslog at man i stedet for at bruge - var det 10 mio. eller 15? - i stedet for lappede hullerne i vandledningerne! Jeg tror de gravede 3 steder og nedsatte vandspildet i ledningerne fra 30% til 10% - og det kostede langt under 1 mio. Jeg spurgte psykopaten om hvad 20% i forhold til 70% var! - tjooo, det var ca. 30%.
"FINT", sagde jeg: "Hvad var det den dæmning skulle øge vandforsyningen med??? - ganske rigtigt: 30%." Jeg gør mig også elsket overalt!

3.1.9 Kørselsafgifter for lastbiler vil ikke blive indført

Beslutningen om ikke at indføre kørselsafgifter for lastbiler ville således isoleret set indebære, at transport af gods på vej ville blive favoriseret i forhold til på jernbanen. Regeringen er optaget af at sikre, at konkurrenceevnen for jernbanegodstransport ikke forringes.

Vorherre på lokum!!

Det godstrafik på bane, der betyder noget og kommer til at betyde noget som helst er transit trafik mellem Tyskland og Sverrig, når Femarn forbindelsen kommer. Her taler vi tog på op til 1500 m - kæreste venner! Tro mig! Ingen vil futte med 150 lastbiler og 150 chauffører for det samme arbejde!!!! Lad så være togene kun bliver 750 m.

3.1.10 Ro og stabilitet om den fremadrettede erhvervsbeskatning

Regeringen vil derfor ikke pålægge erhvervslivet nye generelle forhøjelser af skatter og afgifter.
Der skal være plads til fornuftige omlægninger af skatter og afgifter, ligesom skatte- og afgiftsstigninger, der allerede er vedtaget, besluttet eller udmeldt af regeringen, vil blive gennemført.
EU-lovgivningen kan desuden give anledning til ændringer af de danske skatte- og afgiftsregler

Tænk, jeg synes også det er mere fornuftigt at få afgifterne ind som indkomst og selskabsskat!

3.1.11 Bedre adgang til finansiering


For det første ønsker regeringen at styrke markedet for udstedelse af erhvervsobligationer i Danmark. Erhvervsobligationer anvendes i andre lande væsentligt mere som et markedsbaseret alternativ til bankfinansiering.
Regeringen vil derfor i efteråret 2013 fremsætte lovforslag, der vil muliggøre anvendelsen af repræsentanter (”trustees”) i forbindelse med obligationsudstedelser. Anvendelsen af repræsentanter
betyder, at erhvervsobligationer bliver et relevant alternativ for flere virksomheder.

Regeringen vil endvidere skabe mulighed for, at bankerne kan udstede obligationer på grundlag af en portefølje af erhvervsudlån (”sekuritisering”). Det vil gøre det mere attraktivt for bankerne at låne ud til erhvervslivet.
For det andet vil regeringen styrke Eksport Kredit Fondens (EKF) garantikapacitet. Danske eksportvirksomheder oplever fortsat, at deres kunder har vanskeligt ved at opnå finansiering.
Der er derfor en stor efterspørgsel efter garantier fra EKF.

Ja lad os få erhvervslivet ud af bankernes kløer.
De der "trustees" glæder jeg mig til at høre mere om - forhåbentlig en særligt ikke-bank kreditinstitut.
Bankerne bliver nød til at konvertere deres virksomhedsudlån til obligationer - ellers har de med garanti ikke egenkapital til noget som helst.
Kunderne er OGSÅ i kløerne på deres banksvin.
avatar
Thomas

Antal indlæg : 26064
Join date : 27/10/08

Vis brugerens profil

Tilbage til toppen Go down

Re: Regeringensvækstplan

Indlæg by Plyds on Ons feb 27, 2013 12:58 am

Regeringen vil endvidere skabe mulighed for, at bankerne kan udstede obligationer på grundlag af en portefølje af erhvervsudlån (”sekuritisering”).

Bundter af lort pakket pænt ind som "sikre" erhvervsobligationer - føj for pokker.

Har vi set det før? US og subprime i pakker med falske AAA ratings. Hvorfor vil man tillade de kriminelle at fuske rundt med det?
avatar
Plyds

Antal indlæg : 1632
Join date : 13/12/11
Geografisk sted : Ude-over-kanten

Vis brugerens profil

Tilbage til toppen Go down

Anmeldelse

Indlæg by Thomas on Ons feb 27, 2013 1:34 am

Der er egentlig 4 elementer - som snævert set ikke har noget med erhvervslivets vækst som sådan at gøre; men hvis dét er sprogbrugen, der skal til - så for min skyld igen alarm.

1) Der er tale om at undgå skattearbitrage ved sænkning af selskabskatten, som bankerne kommer til at betale. En reform, der vil være selvfinansierende - formentlig så rigelig endda. Efter princippet hellere 10% af 1 milliard end 25% af 1/10 milliard.

2) En generel oprydning af skatter og afgifter uden provenu, der dels er brandirriterende, dels virker direkte modsat af en enhver fornuftig hensigt. Specielt den om hotelmomsen morede mig: Skattesagen har om ikke andet givet statsministeren et indædt had til skatteregler, der ikke tjener noget fornuftigt formål. Der er ikke noget provenu: De er der UDELUKKENDE for at genere og skabe beskæftigelse til advokater og revisorer.
Så Trolex har trods alt gjort gavn. Man skulle have forsvoret det; men som afskrækkende eksempel har han vist sin nytte.

3) Den tunge dreng i dette er virksomhedsobligationerne. Det vil dels tage virksomhederne ud af bankernes klør - og fjerne snavset omkring manipulation af CIBOR/LIBOR: Nu bliver det obligationer, som investorerne kan købe til den pris de nu synes - og de er ikke ublu: Der ligger 100-200 mia. KONTANT i Nationalbanken til negativ rente. Samtidig vil det befri gidsler som bankerne holder og give erhvervslivet nogle mere relevante renter. Endelig vil det mindske bankernes kapitalkrav fordi en del af udlånet forsvinder væk fra balancen.
Og vi lærer at klare os uden banker.

4) Fremrykning af Femarn forbindelsen. Ser man efter i tallene er der reelt tale om en besparelse fordi i 2015 og 2016 står der MINUS 1100 mio.; mens beløbet i 2014 er på 750 mio. Det betaler så for noget andet snot. Fint.
Mere væsentligt er, at Helle tilsyneladende har fået sat ild i røven på Merkel, så vi kan se at komme i gang.


Om der bliver tale om 150.000 jobs er et tal, der stærkt nærmer sig fri fantasi, fordi om det skyldes det ene eller det andet i den rodebutik - det er sgu ikke til at sige. Det er sådan set også lige meget.
Det næste er beløbene: Her har jeg også min tvivl.
Det væsentlige er nemlig, at mange af de afgifter vil give sig udslag i arbejdspladser og skatteindtægter (både indkomst og selskabs).

I alt væsentligt er det en reform, der er selvfinansierende. Den består primært i at undlade at gå i vejen for folk, der prøver at passe deres arbejde.
avatar
Thomas

Antal indlæg : 26064
Join date : 27/10/08

Vis brugerens profil

Tilbage til toppen Go down

Re: Regeringensvækstplan

Indlæg by Thomas on Ons feb 27, 2013 1:40 am

Plyds skrev:Regeringen vil endvidere skabe mulighed for, at bankerne kan udstede obligationer på grundlag af en portefølje af erhvervsudlån (”sekuritisering”).

Bundter af lort pakket pænt ind som "sikre" erhvervsobligationer - føj for pokker.

Har vi set det før? US og subprime i pakker med falske AAA ratings. Hvorfor vil man tillade de kriminelle at fuske rundt med det?

Hvis banken har udstedt de obligationer, så hænger de på den.

Personlig havde jeg foretrukket oprettelse af et kreditinstitut.

Men Du bør hæfte Dig ved det - som man ikke går ind i - det forslag til efteråret! Det ser ud til at hæve det ud af bankerne; men her glæder jeg mig til at se den nærmere udformning.

Problemet med virksomhedsobligationer er i dag, at de kun er tilgængelige for store virksomheder.
avatar
Thomas

Antal indlæg : 26064
Join date : 27/10/08

Vis brugerens profil

Tilbage til toppen Go down

Re: Regeringensvækstplan

Indlæg by Sponsored content


Sponsored content


Tilbage til toppen Go down

Tilbage til toppen


 
Permissions in this forum:
Du kan ikke besvare indlæg i dette forum