Østjysk Bank

Side 1 af 2 1, 2  Next

Go down

Østjysk Bank

Indlæg by Thomas on Fre jan 25, 2013 9:58 pm

B holdet fra Finanstilsynet har været på besøg

Man koncentrerer sig tilsyneladende om redning af landbrug:

Østjysk Bank
Sydbank
Tønder Bank
Spar Lolland
Jyske Bank.

Det er dem, der er rodet ind i skrigeriet for øjeblikket.

avatar
Thomas

Antal indlæg : 26797
Join date : 27/10/08

Vis brugerens profil

Tilbage til toppen Go down

Re: Østjysk Bank

Indlæg by Dybt Forundret on Man jan 28, 2013 12:38 pm

http://www.jyllands-posten.dk/protected/premium/erhverv/article5120243.ece

Hvad er nu det for noget? Østjydsk Bank skjuler tilsyneladende ejendomstab via stråmandsselskaber. Rimelig skummelt.

Dybt Forundret

Antal indlæg : 67
Join date : 04/07/12

Vis brugerens profil

Tilbage til toppen Go down

Det her har Thomas fået mange bank for at påstå på klakørtidende

Indlæg by klogeaage 35 on Man jan 28, 2013 1:38 pm

Dybt Forundret skrev:http://www.jyllands-posten.dk/protected/premium/erhverv/article5120243.ece

Hvad er nu det for noget? Østjydsk Bank skjuler tilsyneladende ejendomstab via stråmandsselskaber. Rimelig skummelt.Her et link uden krav om abonnoment
avatar
klogeaage 35

Antal indlæg : 2251
Join date : 24/10/08
Geografisk sted : Fyn

Vis brugerens profil

Tilbage til toppen Go down

Ja, vi får ikke mere at vide, før myndighederne udtaler sig.

Indlæg by Thomas on Man jan 28, 2013 5:35 pm

Dybt Forundret skrev:http://www.jyllands-posten.dk/protected/premium/erhverv/article5120243.ece

Hvad er nu det for noget? Østjydsk Bank skjuler tilsyneladende ejendomstab via stråmandsselskaber. Rimelig skummelt.

Jeg har prøvet at kikke på Finanstilsynets hjemmeside, hvor der ikke står noget.

Der skal altså en forklaring til. Spørgsmålet er om man kommer uden om at rejse tiltale - og en igangværende efterforskning kunne være et dække.

Men ellers er man jo hverken fra Finansiel Stabilitet eller Finanstilsynet specielt opsatte på juraen.
avatar
Thomas

Antal indlæg : 26797
Join date : 27/10/08

Vis brugerens profil

Tilbage til toppen Go down

Minus på 1/3 mia. 2012. Direkte underholdende!

Indlæg by Thomas on Tirs feb 05, 2013 8:12 pm

Direktøren "drosler ned".
Interessant nok er der tilsyneladende tale om 2. udgave af regnskabet.

Det kan have følgende årsag:
Banken ledelse har, i forbindelse med årsafslutningen 2012, konstateret, at bankens forretningsgange og interne kontroller på kreditområdet ikke har været tilstrækkelige til at sikre ensartede og korrekte procedurer for kreditmæssig behandling af bankens engagementer med henblik på at vurdere og opgøre eventuelle nedskrivningsbehov i henhold til Finanstilsynets udmeldte praksis om retningslinjer vedrørende opgørelse af individuelle nedskrivninger og hensættelser på udlån og garantier.

Nåhhh derfor fik direktøren pludselig tid til familien.

Forudsætningerne kan være ufuldstændige, og uventede fremtidige begivenheder eller omstændigheder kan opstå, ligesom andre vil kunne komme frem til andre skøn. De områder, som indebærer en højere grad af vurderinger eller kompleksitet, eller områder, hvor antagelser og skøn er væsentlige for regnskabet, er angivet nedenfor. Reglerne om nedskrivninger er i året blevet ændret og præciseret. Ændringerne har påvirket nedskrivningerne negativt, og effekten udgør en meget væsentlig del af årets nedskrivninger.
Vi er godt klar over, at vi kun har fundet en lille del af det lort direktøren efterlader.

Den økonomiske afmatning medfører større usikkerhed ved måling af engagementerne. Det kan således ikke afvises, at en fortsat negativ udvikling inden for brancher, hvor Østjydsk Bank har ikke ubetydelige engagementer, kan medføre yderligere nedskrivninger. Såfremt det kan fastslås, at ikke alle fremtidige betalinger vil blive modtaget, er fastlæggelsen af størrelsen af de forventede betalinger, herunder realisationsværdier af sikkerheder og forventede dividende udbetalinger fra boer, også undergivet væsentlige skøn.
Vi har slet ikke nogen opfattelse af om der OVERHOVEDET er nogen af debitorerne, der kunne tænkes at betale på et tidspunkt.

En afgørende faktor for nedskrivninger på landbrugsengagementer er værdien af landbrugsjorden. I de foretagne nedskrivningsberegninger for de landbrugsengagementer, hvor der er vurderet at være objektiv indikation for værdiforringelse, er der maksimalt anvendt en hektarpris på 150.000 t.kr. Endvidere kan ændringer i de anvendte terminalværdier (mælkekvoter og staldpladser m.v.) medføre behov for yderligere nedskrivninger, og det kan ikke afvises at sådanne ændringer vil være væsentlige.
Vi aner slet ikke om der er tale om landbrug - og jordværdien er skønnet ud fra det, der er drysset ud af ørerne på den TIDLIGERE direktør.

For privatkunder er der usikkerhed forbundet med opgørelse af nedskrivninger, da der for en del af kunderne kan konstateres, at selvom kunderne på nuværende tidspunkt kan betale ydelserne på lånene, så vil yderligere krav til afdrag eller rente presse betalingsevnen. Hertil kommer, at en række boligejere ikke vil kunne afhænde deres bolig uden tab.
Insolvente flextumper, der hverken kan eller vil betale renter - endsige afdrag. Hele bundtet!

Gruppevise nedskrivninger er fortsat behæftet med en usikkerhed. Ved opgørelsen af gruppevise nedskrivninger anvender banken en model, som er udviklet af foreningen Lokale Pengeinstitutter, der forestår den løbende vedligeholdelse og udvikling.
Da modellen ikke rammer alle relevante forhold, og da der fortsat er begrænset historisk datagrundlag som udgangspunkt for beregningerne, har det været nødvendigt at supplere modellens beregninger med ledelsesmæssige skøn. De ledelsesmæssige skøn relaterer sig især til landbrugsområdet.
Nedskrivningerne er den TIDLIGERE direktørs frie fantasi (og den er tøjlesløs!) og før omtalte jord i hovedet.

Måling af unoterede aktier og visse obligationer er kun i mindre grad baseret på observerbare markedsdata. Hertil kommer,at der for en række unoterede aktier ikke har været omsætning heri, i en årrække. Måling af unoterede aktier og obligationer er derfor opgjort til skønnet markedsværdi og er således behæftet med usikkerhed.
Vi har runeinskriptionerne til tydning hos Nationalmuseet.

Hvad der begrænser nedskrivningerne er konstatering af, at den TIDLIGERE direktør anså konkurs og dødsfald for en midlertidig og forbigående forlegenhed.


Det er endnu en bank, der rives om af byggespekulanter.
avatar
Thomas

Antal indlæg : 26797
Join date : 27/10/08

Vis brugerens profil

Tilbage til toppen Go down

Den dims under Finansiel stabilitet som Sohn skrev under på

Indlæg by Thomas on Tors mar 28, 2013 7:23 pm

Tilbagebetaler

De der statsgaranterede lån har kun haft til formål at styrke likviditeten.

Det kan man gøre på to måder:

1) Bringe indlånet op - det kan nu ikke lade sig gøre, fordi det vil betyde en indlånsrente, der overstiger udlånsrenten.

2) Nedbringe udlånet, hvilket er meningen med Landbrugets Finansierings Bank. Hvor man mod garanti mod yderligere tab kan lempe udlån af i nedskreven stand. Det kunne så evt. være de gode udlån, der ikke skal nedskrives noget videre på.

Dvs. det er regulær pantsætning af mere eller mindre dubiøse debitorer.
avatar
Thomas

Antal indlæg : 26797
Join date : 27/10/08

Vis brugerens profil

Tilbage til toppen Go down

Der rullede det hoved!

Indlæg by Thomas on Man maj 06, 2013 2:38 pm

20 års forsømmelser indhentede ham.

Tre måneders parløb blev det altså til mellem de to direktører, før end Vendelbos tilbagetrækning blev effektueret.

Det var et stort skrivebord at rydde!
avatar
Thomas

Antal indlæg : 26797
Join date : 27/10/08

Vis brugerens profil

Tilbage til toppen Go down

Re: Østjysk Bank

Indlæg by Plyds on Tirs maj 07, 2013 12:23 am

Valentin om igen. 20 års fejltagelser fejet ind under gulvtæppet i direktørkontoret. Efterhånden var bulen så stor, at døre ikke længere kunne lukkes....
avatar
Plyds

Antal indlæg : 1632
Join date : 13/12/11
Geografisk sted : Ude-over-kanten

Vis brugerens profil

Tilbage til toppen Go down

Re: Østjysk Bank

Indlæg by Thomas on Tirs maj 07, 2013 1:41 am

Plyds skrev:Valentin om igen. 20 års fejltagelser fejet ind under gulvtæppet i direktørkontoret. Efterhånden var bulen så stor, at døre ikke længere kunne lukkes....
Skulle aldrig have været åbnet.
avatar
Thomas

Antal indlæg : 26797
Join date : 27/10/08

Vis brugerens profil

Tilbage til toppen Go down

Jeg har meget svært ved at se en god udgang på dette.

Indlæg by Thomas on Tors maj 16, 2013 12:27 am

Lars Krull

Man kunne jo bare have skrevet i kvartalsregnskabet, at tilsynet havde været på ordinærtbesøg, men at resultatet fra dette tilsynsbesøg ikke var kendt endnu. Det har man set før," siger Lars Krull til FinansWatch og fortsætter:

”Når de vælger ikke at gøre det, så bliver man bekymret. Man kunne frygte, at der er noget mere ved sagen."

Reelt tror jeg, at man pisker rundt for at finde nogen, der mod gode ord og rigtig mange penge - jeg mener staten har RIGELIGT i klemme - så vidt jeg husker indgår Aarhus Lokalbank i den mødding.

FinansWatch har gennemgået regnskaberne for en håndfuld ejendomsselskaber med kapitaludfordringer og markant gæld til Østjydsk Bank. Regnskaberne er ifølge Lars Krull, der også har læst dem, klare nedskrivninger, hvis de ender under Finanstilsynets lup.

”Kigger man på nogle af deres dårlige kunder med tabt egenkapital, står der i noterne i deres regnskaber, at banken har kaution, men ikke har kaldt kautionen og i stedet givet mere kredit. Og det er nogle tunge kunder.”


Jeg kan her ikke lade være med at tænke på Crumar's særdeles skarpsindige, indsigtsfulde og kritiske bemærkninger om boligmarkedet i Århus gennem tiderne.

En ting er, at man forsøger at få nogen til at overtage visse dele af banken - hvilket nok ikke lykkes, man har netop i Århus og omegn vel forsøgt stort set ENHVER konstruktion. Havde man en løsning, så var den kommet tidligere.

Vi taler formentlig tab i størrelsesordenen Amagerbanken. Ejendomspriserne har i følge RKR for praktiske formål IKKE flyttet sig siden toppen! Det har IKKE sin rigtighed.

For mig at se er der tale om omfattende svig, som den nye direktør - ved Gud - ikke vil tage ansvaret for.

Det er så meget desto alvorligere som, at statspenge er rodet ind i sagen.

Det må være noget man er blevet opmærksom på EFTER årsregnskabet. Jeg tror ganske enkelt at den nye direktør har anmodet Finanstilsynet om en "rutinemæssig" gennemgang - iført svære våben.

Som det trækker ud, så er det næppe noget, der kan ordnes i porten - og slet ikke blot med hævede øjenbryn og en diskret aftægtstilværelse.
avatar
Thomas

Antal indlæg : 26797
Join date : 27/10/08

Vis brugerens profil

Tilbage til toppen Go down

Ganske forudsigeligt og forudset.

Indlæg by Thomas on Fre maj 31, 2013 11:49 am

Denne afgørelse er truffet af Finanstilsynet som en uopsættelig sag.

Endvidere har banken i mindst et tilfælde foretaget placeringshandler til værdiansættelser, som må vurderes at være over markedsniveau. Endelig har banken i nogle tilfælde ikke taget mulige sikkerheder.

Point til "dybt forundret"!

Finanstilsynet var senest på inspektion i banken i 2011 og har i forbindelse med inspektionen i marts og april 2013 konstateret eksempler på, at banken efter inspektionen i 2011 ikke fuldt ud havde indarbejdet Finanstilsynets værdiansættelser af ejendommene i sine opgørelser af blancoelementer på de enkelte engagementer. Nedjusteringerne i forhold til bankens opgørelse af ejendomsværdier skal også ses i lyset heraf.
og

Banken påbydes endvidere ikke at udbetale udbytte eller renter til bankens allerede udstedte basiskapitalelementer, dvs. aktiekapital, hybrid kernekapital og ansvarlig kapital.

Det bliver morsomt at se, hvordan man kommer uden om at sætte den tidligere direktør i buret for besvigelse. Man kan jo næppe sige, at han har bidraget til sagens opklaring......
avatar
Thomas

Antal indlæg : 26797
Join date : 27/10/08

Vis brugerens profil

Tilbage til toppen Go down

Dér forsvandt lige 25 mio i årsresultat i 2013

Indlæg by Thomas on Fre jun 07, 2013 2:44 pm

Hovsa - igen Hovsa.

Østjydsk Bank i Mariager nedjusterer forventningerne til 2013. Banken ser nu et resultat før kursreguleringer og nedskrivninger på 100-115 mio. kr. mod tidligere 125-140 mio. kr.

avatar
Thomas

Antal indlæg : 26797
Join date : 27/10/08

Vis brugerens profil

Tilbage til toppen Go down

De KUNNE altså lave et regnskab for 1 kvartal

Indlæg by Thomas on Man jun 17, 2013 5:26 pm

Miraklernes tid er ikke forbi - endnu....
avatar
Thomas

Antal indlæg : 26797
Join date : 27/10/08

Vis brugerens profil

Tilbage til toppen Go down

Re: Østjysk Bank

Indlæg by klogeaage 35 on Tirs jun 25, 2013 2:06 pm

Thomas skrev:Miraklernes tid er ikke forbi - endnu....Først til mølle princip  cheersFra bankens side håber vi på stor efterspørgsel efter de nye 
kapitalbeviser. Da loftet på 50.000.000 kr. ligger fast, sælges 
kapitalbeviserne efter ”først-til-mølle” princippet.
avatar
klogeaage 35

Antal indlæg : 2251
Join date : 24/10/08
Geografisk sted : Fyn

Vis brugerens profil

Tilbage til toppen Go down

Re: Østjysk Bank

Indlæg by Thomas on Tirs jun 25, 2013 5:45 pm

klogeaage 35 skrev:
Thomas skrev:Miraklernes tid er ikke forbi - endnu....Først til mølle princip  cheersFra bankens side håber vi på stor efterspørgsel efter de nye 
kapitalbeviser. Da loftet på 50.000.000 kr. ligger fast, sælges 
kapitalbeviserne efter ”først-til-mølle” princippet.
Det er to år siden. De penge må for længst være væk.
avatar
Thomas

Antal indlæg : 26797
Join date : 27/10/08

Vis brugerens profil

Tilbage til toppen Go down

Når man bruger sig selv som stråmand

Indlæg by Thomas on Ons jun 26, 2013 3:27 pm

Så har man sgu godt nok problemer

Salget på 25 mio. kr. dækkede næsten præcis selskabets gæld til banken ved sidst aflagte regnskab, men krævede også, at banken selv overtog 19 pct. af selskabet.

Ifølge FinansWatch oplysninger endte prisen på 25 mio. kr. på trods af, at en ejendomsmæglervurdering satte prisen langt lavere. Samme metode er gået igen i en række af de nedskrivningsengagementer, der efter en årrække med overskud de sidste halve år har kostet banken dyrt.

Finanswatch

Men i dagens fondsbørsmeddelelse fra selvsamme bank er tonen en anden.

"Som nævnt i fondsbørsmeddelelse nr. 2/2013, har bankens kreditstyring ikke været tilfredsstillende, henset til kravet om at kunne sikre en tilstrækkelig håndtering af risikoen på bankens udlån og de seneste lovgivningsmæssige stramninger i relation til vurdering af samme udlån. Som en konsekvens af ovenstående er tidligere bankdirektør Jens Vendelbo fritstillet, ligesom bankens kreditorganisation er omorganiseret med ny ledelse," skriver banken.

Undskyld Onkel Lars; men synes Du egentlig at udtrykket "udfordret" er helt dækkende?


Om projektet er en nedskrivningskunde for banken kan andre parter end Østjydsk og Jens Rasmussen dog først vide, når der skal aflægges regnskab, og det har lange udsigter.

I forbindelse med købet overgik selskabet til at bruge et forskudt regnskabsår, og der går dermed ganske længe, inden man er tvunget til at aflægge et regnskab, der kan afsløre om bankens næstformand repræsenterer et nedskrivningsbehov for Østjydsk.

Bankens nye næstformand ønsker ikke at gøre op, hvordan økonomien i projektet ser ud i dag:

http://epn.dk/brancher/finans/bank/ECE5714192/oestjydsk-bank-opfylder-igen-solvenskrav/


Hvor meget har man mon tilbageført?

I forbindelse med en større kapitalplan har Østjydsk Bank frasolgt filialer og aktier samt udstedt kapitalbeviser og indfriet et lån hos Nykredit. Herefter har Østjydsk Bank opgjort sin solvensprocent ved udgangen af første halvår (per 30. juni) til mellem 13,0 og 13,5 pct., hvilket altså overstiger Finanstilsynets krav.

Solgt til hvem dog?
Læg mærke til Nykredits klamme hånd.


Sidst rettet af Thomas Fre jul 12, 2013 11:20 am, rettet 1 gang
avatar
Thomas

Antal indlæg : 26797
Join date : 27/10/08

Vis brugerens profil

Tilbage til toppen Go down

Re: Østjysk Bank

Indlæg by klogeaage 35 on Fre jul 05, 2013 6:06 pm

Nye nedskrivninger efter tilsynsbesøg

Skruen uden ende


avatar
klogeaage 35

Antal indlæg : 2251
Join date : 24/10/08
Geografisk sted : Fyn

Vis brugerens profil

Tilbage til toppen Go down

Re: Østjysk Bank

Indlæg by Thomas on Fre jul 05, 2013 7:27 pm

klogeaage 35 skrev:Nye nedskrivninger efter tilsynsbesøg

Skruen uden endeDet er sådan man holder en bank kørende indtil den er slagtemoden. Lader den slippe af sted med overvurderede aktiver - og så rykker man med de rigtige nedskrivninger. Det er en udmærket måde at fjerne egenkapital på med et snuptag.
avatar
Thomas

Antal indlæg : 26797
Join date : 27/10/08

Vis brugerens profil

Tilbage til toppen Go down

Re: Østjysk Bank

Indlæg by Thomas on Fre jul 12, 2013 11:35 am

Hvor kapriciøst

I forbindelse med en større kapitalplan har Østjydsk Bank frasolgt filialer og aktier samt udstedt kapitalbeviser og indfriet et lån hos Nykredit. Herefter har Østjydsk Bank opgjort sin solvensprocent ved udgangen af første halvår (per 30. juni) til mellem 13,0 og 13,5 pct., hvilket altså overstiger Finanstilsynets krav.

Solgt - til hvem dog?

Læg mærke til Nykredits klamme hånd!

Hvordan kan man dog forbedre solvensen ved at sælge aktier og filialer?

Ja så skal man da have solgt de gode udlån med?

avatar
Thomas

Antal indlæg : 26797
Join date : 27/10/08

Vis brugerens profil

Tilbage til toppen Go down

Den sag har Vendelbo ikke hørt det sidste til!

Indlæg by Thomas on Man jul 15, 2013 10:46 pm

Hvordan mon det tab skal trækkes fra?
Det må vel være en indtægt i forbindelse med sin næring og som sådan skattepligtigt - omvendt kan et evt. tab blive problematisk - også.

Det tager altså sin tid at få ryddet op i de småbanker, for der er så meget fusk på kryds og tværs - hvordan har Nykredit finansieret det hus? - for ikke at tale om alle de andre.
avatar
Thomas

Antal indlæg : 26797
Join date : 27/10/08

Vis brugerens profil

Tilbage til toppen Go down

Østjysk Bank har indført selvbetjening ved kasserne

Indlæg by Thomas on Lør aug 31, 2013 6:00 pm

for medlemmer af bestyrelsen - altså.

Så har aktionærer bare at betale!

Det er ikke pænt at stjæle, så man låner bare - betale tilbage? Hvaffor det?

Skal vi gætte på, at det var planen at afskrive det lån - bare sådan hen ad vejen.
avatar
Thomas

Antal indlæg : 26797
Join date : 27/10/08

Vis brugerens profil

Tilbage til toppen Go down

Det, der er det alvorlige Q3

Indlæg by Thomas on Tors nov 07, 2013 9:33 am

Er at rente og gebyrindtægterne falder.

At regnskabet afspejler heftige nedskrivninger efter er 2012 regnskab, der vel kun kan betegnes som svindel - det overrasker vel ikke nogen.

Spørgsmålet er om der ud af stumperne på Vestjysk og Østjysk bank kan laves en regional bank - gerne med vægt på landbruget.

Det er nok ikke tilfældigt, at der er massiv pressedækning af Jyske Banks skattesvindel: Det bliver ikke Jyske Bank, der skal vokse! Den pestkule skal man ikke have flere ind i.
avatar
Thomas

Antal indlæg : 26797
Join date : 27/10/08

Vis brugerens profil

Tilbage til toppen Go down

Under afvikling.

Indlæg by Thomas on Tirs feb 18, 2014 7:14 pm

Endnu 1/4 mia ned.
avatar
Thomas

Antal indlæg : 26797
Join date : 27/10/08

Vis brugerens profil

Tilbage til toppen Go down

Hvorfor lever de banksvin endnu?

Indlæg by Thomas on Fre jul 04, 2014 9:31 am

IGEN raslende insolvent!

Rent og skært bedrageri
Banken har i et par tilfælde ”parkeret” problemfyldte sager, hvorved banken reelt har beholdt risikoen på engagementerne.
Så siger man fra banksvinenes side, at ejendomspriserne ikke er manipuleret op!
Det er så bare det, det lemfældige Finanstilsyn nødtvungen medgiver, at de har fundet ud af.

Finanstilsynet fandt behov for yderligere nedskrivninger på 216 mio. kr., hvoraf de 69 mio. kr. relaterede sig til de 87 største engagementer. Mernedskrivningerne er fortrinsvis relateret til større ejendomsengagementer i lokalområdet.
Det er således ikke bare "uheldige" spekulationer i Grækenland og Afghanistan.

Mernedskrivningerne på disse kan henføres til, at banken i flere tilfældet har forøget engagementerne som følge af fortsat negativ drift, at banken for tidligt har tilbageført nedskrivninger, samt at nogle engagementer har udviklet sig dårligere siden foråret 2013. I enkelte tilfælde har banken endvidere overvurderet værdien af nogle projekter,
Dvs.:
  1. Renteoprulning.
  2. Falsk i regnskabet.
  3. Bedrageri - de vidste det jo godt.
  4. Dokumentfalsk? Der foreligger jo helt klare vurderingsstandarder, så det kan jo ikke lade sig gøre!


Hvorfor lever skadedyrene endnu?

Banken fik imidlertid påbud om, at bankens til enhver tid gældende forretningsgang for behandling af overtræk skal efterleves.
De er da revnende ligeglade. Henret dem offentligt! Lad os nyde dem skrige under den langsomme død - bare den dog bliver smertefuld!

Banken fik herudover enkelte øvrige påbud
??????

De er da ligeglade, de svin tager ikke selv i sommerhuset og dingler - de skal hjælpes.

Af de påbudte mernedskrivninger på 216 mio. kr. relaterer de 69 mio. kr. sig til bankens engagementer, som større end 2 pct. af kapitalgrundlaget, mens de resterende 147 mio. kr. vedrører stikprøverne.
Efterhånden som man nedskriver - tvangsmæssigt - så må kapitalgrundlaget jo også falde! Hvorfor undersøgelsen til stadighed bør udvides.

Finanstilsynet skal også i medfør af § 225, stk. 2, påbyde banken senest den 10. juli 2014 at indsende genopretningsplan til Finanstilsynet.
Hæng Jer: Banksvin!
avatar
Thomas

Antal indlæg : 26797
Join date : 27/10/08

Vis brugerens profil

Tilbage til toppen Go down

Der er ikke rigtig noget at gøre.

Indlæg by Thomas on Lør jul 05, 2014 9:08 am

Der skal en afvikling af den bank til.

At direktion og bestyrelse er fulde af løgn - det har man sådan set erkendt og lært at leve med.

Det spændende bliver om afviklingen kan klares uden fængselsdomme. Selvfølgelig er de jo svindlere; men sammenlignet med Jyske Bank og Danske Bank, så er holder vi os jo i beløbsstørrelse på et afgjort provinsielt niveau. Jeg tror sådan set heller ikke, der er det store personlige berigelsesmotiv.

Forløbet er så interessant, fordi det peger på den måde som de store banker vil blive afviklet på.

Man har jo i de forgangne år solgt de stumper fra, som nogen har kunnet bruge som reservedele. Til sidst er der kun det rustne karosseri tilbage. Formentlig har aktionærerne også taget deres gode tøj og er gået - aktierne er købt op til en eller anden form for egenbeholdning, så de kan annulleres.

Hele det naragtige jubleri om at det går så godt på børserne - pladder - det er aktionærerne, der trækker sig og sælger til en eller anden kapitalfond, der køber for penge lånt den af virksomheden.
avatar
Thomas

Antal indlæg : 26797
Join date : 27/10/08

Vis brugerens profil

Tilbage til toppen Go down

Re: Østjysk Bank

Indlæg by Sponsored content


Sponsored content


Tilbage til toppen Go down

Side 1 af 2 1, 2  Next

Tilbage til toppen

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Du kan ikke besvare indlæg i dette forum